Scientologická církev Santa Ana – Orange County v Kalifornii

nová budova Scientologické církve v Orange County Kalifornie Spojené státy Americké

nová budova Scientologické církve v Orange County Kalifornie Spojené státy Americké

Více než 5000 scientologů a jejich hostů se účastnilo slavnosti otevření nové budovy Scientologické církve v Orange County dne 2. června 2012. Scientologie je v Orange County přítomná od roku 1983.

Scientologická církev Santa Ana
505 N. Sycamore Street,
Santa Ana,
CA 92701

Otevřeno denně:

Pondělí – pátek 9:00 – 22:00
Sobota a neděle 9:00 – 18:00

Aktuálně transformační procesy ve školní politice v celoevropském kontextu

Aktuálně transformační procesy ve školní politice v celoevropském kontextu se zaměřují na zvyšování kvality škol a vzdělávání. Zvyšování kvality škol vyžadují stálou systematickou evaluaci podmínek, procesů a výstupů edukace. Nové legislativní podmínky ve školství na Slovensku přinesly kurikulární transformaci základních školních dokumentů v primárním vzdělávání, což může ovlivnit kvalitu edukace na 1. stupni ZŠ. Ve vztahu k těmto změněným podmínkám je na místě realizovat výzkumy a zkoumat stav slovenského minoritního školství v zahraničí.

Vědecko-výzkumný projekt „Kvalita vzdělávání a podpora národní identity na slovenský školách v zahraničí“ je zaměřen na analýzu kvality škol, na evaluaci podmínek, programů, procesů a výstupů edukace na slovenský školách v zahraničí, na pomoc a spolupráci Katedry elementární a předškolní pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se slovenskými základními školami v zahraničí a stejně se základními školami na Slovensku.

Hlavním cílem projektu je posílení a podpora identity dětí žijících v Slovenská národnostních komunitách v zahraničí. Na základě výsledků zkoumání, výsledky analýz a evaluace řešitelský tým zformuluje cíle a úkoly metodicko-didaktické intervence.

Prostřednictvím metodicko-didaktické intervence realizované na základě vzdělávacích potřeb zahraničních učitelů a žáků poskytneme zahraničním školám podpůrné edukační programy pro žáky, které budou součástí webové aplikace, programy na posílení a podporu identity, soubor návrhů na metodické materiály pro učitele, soubor učebních textů pro žáky, soubor odborných textů a publikaci pro učitele.

Jedním z prostředků zvyšování kvality dotčených škol budou i podpůrné edukační programy na kontinuální vzdělávání pro zkvalitnění profesních kompetencí zahraničních učitelů. Při analýze podmínek sledovaných škol bude realizována obsahová analýza učebních materiálů z pohledu podporování národní identity, která pomůže zmapovat stav a nutnost posílit tohoto aspektu. Na základě výsledků řešitelé nabídnou odborné publikace, případně návrhy na tvorbu učebních textů a metodických materiálů pro učitele. Na implementaci interkulturní výchovy do jednotlivých předmětů na primárním stupni školy poskytnou metodickou příručku učitelem na posilování národní identity žáků a rozvíjení jejich interkulturního cítění.

Nejvyšší hodnotou projektu budou odborné semináře, vědecké konference našich a zahraničních učitelů s cílem předávání si nových poznatků a zkušeností prostřednictvím Metodického centra UMB pro Slováky žijící v zahraničí a zahraniční studenty v České republice nebo v domovské zemi a vědecké konference.

Vodstvo na Slovensku

Území České republiky patří hydrologicky ke dvěma úmoří. Převážnou část odvodňuje Dunaj, který se svými přítoky vtéká do Černého moře. Malou část, asi 4% plochy Slovenska odvodňuje Dunajec a Poprad, které se vlévají v Polsku do Visly a ta pak ústí do Baltského moře. (Plesník a kol., 1989)

Řeky na Slovensku, které patří k úmoří Černého moře:

Dunaj- je největší slovenská řeka. Protéká nebo teče po hranici celkem 10 zemí. Na Slovensku má délku 172 km, z toho 7,5 km vytváří společnou Slovensko-rakouskou hranici a 142 km zase společnou Slovensko-maďarskou hranici. Zbývajících 22,5 km protéká přes vnitrozemí.

Dunaj má mnoho ramen. Největší rameno na levém břehu se nazývá Malý Dunaj. Území mezi Dunajem a Malým Dunajem se nazývá Žitný ostrov.

Dunaj je jediná splavná řeka na Slovensku. To znamená, že jediná, na které se mohou plavit lodi a může využívat lodní dopravu na obchodní i rekreační účely.

Vah – je nejdelší slovenská řeka. Má dva prameny – Černý Váh a Bílý Váh. Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou. Bílý vah pramení pod Kriváněm. Vah je vytvořen soutokem obou pramenů při Kráľovy Lehote. Vlévá se do Dunaje ve městě Komárno. Od soutoku až po ústí do Dunaje má délku 403 km. Protéká přes mnohá města: Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové město nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Šaľa, Kolárovo.

Do Váhu se vlévají několik řeky: Revúca, Demänovka, Orava, Kysuca, Turiec, Nitra.

Hron – je druhá nejdelší řeka Slovenska. Pramení pod Kráľovou hoľou a vlévá se do Dunaje u města Štúrovo. Má délku 298 km. Protéká přes tato města a vesnice: Telgárt, Heľpa, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Ústí nad Labem, Nová Baňa, Tlmače, Želiezovce.

Nitra – pramení v pohoří Malá Fatra. Vlévá se do Váhu blízko u Komárně. Protéká přes tato města: Prievidza, Nováky, Partizánske, Topoľčany, Nitra, Šurany, Nové Zámky.

Do Nitry se vlévá řeka Bebrava, Žitava a Radošinka.

Morava – pramení v České republice a vlévá se do Dunaje u Děvíně. Tvoří 48 km česko -český hranici a 71 km Slovensko-rakouskou hranici.

Ipeľ – pramen řeky je ve Veporských horách. Má délku 232 km, z toho 140km vytváří Slovensko-maďarskou hranici. Protéká přes Šahy, Slovenské Ďarmoty, Kalinovo.

Slaná – pramení v Stolických vrších. Na Slovensku teče v délce 110 km a pokračuje v Maďarsku dalších 119 km a tam se vlévá do Tisy. Protéká přes města: Dobšiná, Rožňava, Tornaľa, Lenartovce.

Rimava – pramení ve Veporských horách. U města Lenartovce se vlévá do řeky Slaná. Má délku 88 km. Protéká přes Tisovec, Hnúšťa a Rimavská Sobota.

Hornád- pramení pod Kráľovou hoľou. Na Slovensku má délku 196 km, 19km vytváří Slovensko-maďarskou hranici. V Maďarsku pokračuje ještě 71 km a tam se vlévá do řeky Slaná. Protéká přes města: Spišská Nová Ves, Krompachy, Margecany a Košice.

Do Hornádu se vlévá řeka Olšava.

Hnilec – další řeka, která pramení pod Kráľovou hoľou. Má délku 89 km a vlévá se do Hornádu u města Margecany.

Torysa – má pramen v Levočských vrších, po 129 kilometrech se vlévá do Hornádu při Nižné Mysli. Protéká přes krajské město Prešov, přes Lipany, Sabinov i Velký Šariš.

Bodrog – vzniká soutokem řeky Ondava a Latorica, nemá pramen. Na Slovensku má délku 15 km, ale v Maďarsku dalších 108 km. Řeka Bodrog opouští Slovensko v nadmořské výšce 94 m n. m. Je to nejníže položené místo na Slovensku.

Laborec – má pramen v Laborecké vysočině. Vlévá se do Latorica. Řeka Laborec má délku 135 km. Protéká přes Medzilaborce, Humenné, Michalovce. Do Laborce se vlévá řeka Cirocha a Uh.

Ondava- pramení v Ondavské vrchovině. Má délku 147 km. Po soutoku s řekou Latorica vytváří řeku Bodrog. Protéká přes Svidník a Stropkov.

Latorica – pramení na Ukrajine.Je to dlouhá řeka s celkovou délkou 188km, z toho na území Slovenska má délku pouze 38 km. Po soutoku s řekou Ondava pokračuje jako Bodrog. Latorica patří mezi 14 CHKO (chráněné krajinné oblasti) Slovenska.

Topľa- pramení v pohoří Čergov. Vlévá se do Ondava a má délku 130 km. Protéká městy Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou a Vranov nad Topľou.

Uh – pramení na Ukrajině. Její délka na území Slovenska je 21 km, celkově měří až 127 km. Vlévá se do Laborce.

Tisa- pramení na Ukrajině a vlévá se do Dunaje u Nového Sadu ve Vojvodině v Srbsku. Na území Slovenska teče po Slovensko-maďarské hranici v délce pouze 5,2 km. Protéká přes město Černá nad Tisou.

Užijte si září v Europarku

 

Báječné místo pro nákupy v Praze?

Nadčasové a moderní místo pro nákupy v Praze je nákupní centrum Europark Štěrboholy v Praze. Nabízí útulné prostředí, nepřeberných možností, Vy a Vaše ratolesti se jednoduše pobavíte. Vše na jednom místě, pohodlně a nenuceně, užívejte si tu pohodu s námi. Každý člen se zabaví.

Obchodní centrum Europark Vás zve na bleší trh

Obchodní centrum Europark Štěrboholy je skvělé obchodní centrum, které pro Vás chystá speciální bleší trh, a to již 17.9.2016. Trh je oblíbené místo pro všechny děti do 14 let věku. Každé dítě si může prodávat své hračky a doplňky za ceny, které se samo určí. Pojďte si vychutnat tento den, kdy se pobavíte a ještě si vyděláte nějaké korunky. Potřebujete si nakoupit v klidu a pohodlně v Praze a přitom se musíte věnovat svým milovaným ratolestem? Jak toto dilema vyřešit? Jistě oceníte obchodní centrum Europark, které nabízí nedělní divadélka pro děti, užijí si ho všichni i milovníci divadla. Každou neděli nechte Vaše děti si užívat nákupy s Vámi. Vždy v 11, 14 a 16 hod je pro ně připraven zábavný program plný pohádek, zpívání a her.

Obchodní centrum Europark – vždy něco navíc pro Vás

Obchodní centrum Europark Štěrboholy poskytuje vždy něco navíc, a proto se vydejte za námi, každý den si užijte výjimečný zážitek, vždy je co objevovat, vezměte celou rodinu a přátelé, moc rádi s Vámi budeme trávit každý den, příjemné nákupy, velký prostor, doprava zdarma a spousta obchodů, co čekají jen na Vás, Vaše děti si také vyhrají. Nenechte si ujít každý šťastný moment Vašeho života a my Vám k němu rádi pomáháme. Těšíme se na Vás.

Svatební oznámení

Výběr svatebních oznámení je důležitou součástí příprav na svatbu. Pro někoho jde o způsob vyjádření sounáležitosti a vstupu do jiné etapy života, pro jiné přináší svatba formální událost. Snoubenci si vybírají takové svatební oznámení, které nikoliv pouze oznamuje jejich úmysl vkročit do manželství, ale představuje způsob vyjádření jejich osobního životního stylu. Z toho důvodu je kromě klasických vzorů zájem také o svatební oznámení, která se ke snoubencům vztahují určitým způsobem. Svatbu může například oznamovat jejich dítě, může jít o oznámení po svatbě – nejčastěji když se lidé berou u moře, na Mauriciu apod., kde jsou sami, ale chtěli by alespoň trochu svým blízkým atmosféru svatby přiblížit. Použijí proto fotografii ze svatby a nechají tuto fografii včlenit do grafického návrhu svatebního oznámení.
Často jsou voleny motivy úsměvné, které se však nikoho negativně nedotknou. Vtip a žert představuje směřování k radosti od strnulé vážnosti dob minulých. Svatební oznámení s karikaturami nejen potěší, ale i dobře pobaví. Oznámení s holubičkami se dnes však stále dají pořídit. Coby vášniví cestovatelé si můžete nechat vytvořit koláž z fotografií z vašich navštívených míst.

Pokud se rozhodujete o designu oznámení, vyplatí se uvědomit si, že „méně je někdy více“. Vkusné je vždy lepší než levné.
Při výběru svatebních oznámení se doporučuje vytipovat si nejlepší tři oznámení od různých výrobců a zvolit to, které je vám nejpříjemnější.

David Miscavige – u kormidla Scientologické expanze

David Miscavige – u kormidla Scientologické expanze

DAVID MISCAVIGE

DAVID MISCAVIGE

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.

http://bit.ly/DavidMiscavigeAtTheHelm

K uspokojení rostoucí poptávky po dianetických a scientologických službách a programech na zvyšování odbornosti na celém světě, s využitím poznatků 21. století, pan Miscavige zahájila budování Ideální organizací. jedná se o strategii transformovat všechny scientologické církve do podoby prostorově a organizačně příhodně připravených budov a prostor jejíž cílem je učinit organizace více efektivní.

Podzimní exotická dovolená na Kubě

Nechcete během chladného podzimu sedět doma? Rádi byste vyrazili někam za teplem? Jeďte na nezapomenutelnou dovolenou na Kubu a vychutnejte si podzim za zvuku kubánských rytmů. Mezi hlavní lákadla této exotické dovolené patří bezesporu nádherná příroda, korálové útesy, rušný noční život a vyhlášené kubánské pláže. Pokud si tedy chcete během podzimu náramně odpočinout a navíc se skvěle bavit, je pro vás dovolená na Kubě jasná volba.

 

Podzimní exotická dovolená na Kubě

Podzimní exotická dovolená na Kubě

Oblíbené letovisko Varadero láká svojí dvoukilometrovou pláži

Velmi oblíbeným letoviskem na Kubě je Varadero, které je jedním z největších dovolenkových resortů v celém Karibiku. Letovisko Varadero je oblíbené hlavně díky nádherné lokalitě na poloostrově Hicacos, okouzlující pláži se zářivě jiskřícím pískem a nádherným hotelovým komplexům, které se podél břehu rozkládají. Do tohoto kubánského letoviska míří hlavně kanadští a evropští turisté, kteří touží po nádherné exotické dovolené. Turisty na Varaderu láká bezesporu i delfinárium, místní zoo, nejlepší golfové hřiště v celém Karibiku a zajímavé výlety do okolí na skútrech. Samozřejmostí je ochotný personál ve zdejších luxusních hotelových komplexech a prvotřídní služby.

Pětihvězdičkový hotel Blau Marina Varadero

Ve Varaderu se můžete nechat ubytovat buď v nově postavených hotelových resortech, nebo ve starších hotelech, které prošly značnou rekonstrukcí tak, aby hotelovým hostům nabízely co možná největší pohodlí. Na samém konci tohoto dlouhého poloostrova, na kterém se město letovisko rozkládá, nalezneme i jeden úchvatný hotelový resort, který je právem oceněn pěti hvězdičkami. Řeč je o hotelu Blau Marina Varadero, který patří ke klenotům celého letoviska.

Prvotřídní all inclusive služby i potápění v nádherném průzračně čistém moři

Návštěvníci tohoto hotelu se mohou těšit na 6 restaurací, 5 barů, 3 bazény s vířivkami a speciální bazének pro děti s mnoha atrakcemi. Mimo jiné mohou hosté i využít služeb kadeřnice nebo lékaře a zavítat do hotelového butiku. Stravování v hotelu probíhá formou all inclusive a hoteloví hosté mohou po celý den konzumovat neomezené množství nealkoholických i proslulých místních alkoholických nápojů a koktejlů. A aby toho nebylo málo, tak skoro na dosah ruky máte vyhlášenou dvoukilometrovou písčitou pláž a průzračně čisté moře, které je jako stvořené pro potápění a objevování krás podmořského světa.

Tvorba webových stránek Zlín

Českou internetovou populaci tvoří na šest milionů lidí. A v celosvětovém měřítku mají přístup k internetu cca dvě miliardy lidí. A právě mezi nimi se určitě najdou Vaši potencionální zákazníci. Internet v podnikatelském světe představuje nenahraditelné prostředí, ve kterém si můžete vybudovat poměrně silnou skupinu klientů.

Tvorba webových stránek Zlín

Tvorba webových stránek Zlín

Vytvořené webové stránky by měli prezentovat Váš byznys jako takový. Prostřednictvím vytvořených webových stránek jim představíte své portfolio služeb a produktů a právě tímhle přístupem, můžete potencionálního klienta převést na toho skutečného. Spousta drobných živnostníků se domnívá, že vlastní webová stránka není pro jejich druh podnikání nutná nebo žádoucí. Nicméně opak je pravdou. Uživatelé vyhledávají na internetu i specifické služby a produkty. Profesionálně vytvořené webové stránky s čistým designem, se srozumitelným obsahem a vysokou informační hodnotou je základní předpoklad k podnikatelskému úspěchu. Obyčejné webové stránky lze doplnit o internetový obchod, protože přes internet nakupuje na polovinu tuzemských uživatelů a jejich číslo stále roste.

Hlas Barta Simpsona – Nancy Cartwright a Scientologie

Nancy Campbell Cartwrightová je americká dabérka. Své proslulosti dosáhla hlavně díky propůjčení hlasu postavám Barta Simpsona, Nelsona Muntze, Todda Flanderse a Ralpha Wigguma z animovaného seriálu Simpsonovi.

Hlasem Barta Simpsona v anglickém originále je herečka Nancy Cartwright

Hlasem Barta Simpsona v anglickém originále je herečka Nancy Cartwright

Asi všichni znáte seriál Simpsonovi. Vysílá se často a na mnoha televizních stanicích po celém světě.

Hlas Barta Simpsona – Nancy Cartwright a Scientologie

Cartwright se narodil v Daytonu ve státě Ohio. Rodina Cartwrightů se v roce 1978 přestěhoval do Hollywoodu. Její první role byla namluvit hlas Glorie v animovaném seriálu Richie Rich, poté následovala hlavní role v televizním filmu Marian Rose White (1982) a její první celovečerní film, Twilight Zone: The Movie (1983).

Nancy Cartwright se hlásí k Scientologii

Nancy Cartwright se hlásí k Scientologii

V roce 1987 Cartwright dostala nabídku role v sérii krátkých animovaných filmů o dysfunkční rodině, které se měla objevit v pořadu Tracey Ullman. Cartwright byla na konkurzu pro roli Lisy Simpsonové, což bylo prostřední dítě v seriálové rodině. Když dorazila na konkurzu, dostala roli BARTA Lisina bratra, která se jí zdála zajímavější.

Nancy Cartwright je členem Scientologické církve.

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na známé americké herce jako jsou  Kirstie AlleyChick CoreaKelly Preston, Priscilla Presley, Catherine Bell, Jenna ElfmanSofia MilosGiovanni Ribisi, Michael Pena, Anne ArcherErika Christensen, Elisabeth Moss,  Doug E. Fresh,

Ve Spojených státech amerických je scientologie populární a obecně uznávanou církví a hlásí se k ní mnoho vlivných stoupenců. Scientologie vychází z učení zakladatele Scientologie L Ron Hubbarda. Příznivci Scientologické církve považují scientologii za učení, které jim pomáhá nalézt odpovědi na otázky pozemského života a zároveň jim umožňuje maximálně využít jejich skrytého potenciálu.

Americká herečka z Hollywoodu Juliette Lewis a Scientologie

Kdo je Juliette Lewis?

Juliette Lewis je americká herečka a zpěvačka, která se hlásí k Scientologii

Juliette Lewis je americká herečka a zpěvačka, která se hlásí k Scientologii

Juliette Lewis se narodila 21. června 1973 v Los Angeles. Juliette Lewis je americká herečka a zpěvačka. Koncem osmdesátých let začala hrát v televizních seriálech a také filmech. Hrála například ve filmech Smrt přišla brzy (1990), Večernice (1996), Od soumraku do úsvitu (1996) a Sympathy for Delicious (2010). V roce 2003 založila rockovou hudební skupinu Juliette and the Licks, se kterou vydala dvě dlouhohrající desky. V roce 2009 vydala první sólové album nazvané Terra Incognita.

Juliette Lewis je americká herečka a zpěvačka, která se hlásí k Scientologii

Juliette Lewis je americká herečka a zpěvačka, která se hlásí k Scientologii

Koncem osmdesátých let začala hrát v televizních seriálech a také filmech. Hrála například ve filmech Smrt přišla brzy (1990), Večernice (1996), Od soumraku do úsvitu (1996) a Sympathy for Delicious (2010). V roce 2003 založila rockovou hudební skupinu Juliette and the Licks, se kterou vydala dvě dlouhohrající desky. V roce 2009 vydala první sólové album nazvané Terra Incognita.

Proč se tolik Amerických umělců zajímá o Scientologii? V televizi v amerických seriálech vidíte řadu příznivců scientologie o kterých ještě nevíte, že jsou příznivci scientolologie. Počet stoupenců Scientologické církve z oblasti umění ve Spojených státech amerických stále stoupá.

Co je za tím?

Co je to vlastně Scientologie?

Jaký je Scientologie?

osvobodit člověka z duchovního otroctví a vytvořit novou civilizaci bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít svá práva a kde je člověk svobodný, aby mohl stoupat k dalším výšinám.

Lze proti tomu něco namítat? Lze s tím nesouhlasit? Jaký typ lidí by s takovým cílem nesouhlasil?

Proč se tolik Amerických umělců zajímá o Scientologii? Počet stoupenců z oblasti umění ve Spojených státech amerických kteří se zajímají o Scientologii stále stoupá. Co lidi jako jako jsou Kelly Preston, Alanna Masterson, Catherine Bell, Nancy Cartrwright, Kirstie Alley, Jenna Elfman, Jason Lee, Elisabeth Moss, Ethan Suplee, Beck, Doug E. Fresh, Michael Pena, Laura Prepon, Danny Masterson nacházejí v scientologii?

Více o Juliette Lewisové

Kaliforňanka Juliette Lewisová a její dva sourozenci nebyli dlouho svědkem šťastného manželství; rodiče (grafička + herec) se rozvedli již v roce 1975, kdy měla Juliette dva roky. S bratrem a sestrou zůstala u otce a právě během natáčení, jehož se účastnila, jí byla do krve vštípena láska k hereckému umění. Zpočátku koketovala se seriály (I MARRIED DORA nebo THE WONDER YEARS), ale ani celovečerní projekty na ni dlouho nečekali; hraje již od počátku 80. let (kdy oslavila své sedmé narozeniny).

Americká herečka z Hollywoodu Juliette Lewis a Scientolgie

Americká herečka z Hollywoodu Juliette Lewis a Scientolgie

Ze začátku ztělesňovala vedlejší dětské roličky ve filmech silných mužských protagonistů, jako jsou Clint Eastwood (ANY WHICH WAY YOU CAN), Dan Aykroyd (KRÁSNÁ Mimozemšťanka) a představila se jako filmová dcera Chevyho Chase ve VÁNOČNÍCH prázdnin. Zlom nastal remakem klasiky s Gregory Peck a Robertem Mitchum Mys hrůzy.

Americká herečka z Hollywoodu Juliette Lewis a Scientolgie

Americká herečka z Hollywoodu Juliette Lewis a Scientolgie

Toho se ujal Martin Scorsese a 18letá Juliette ztělesnila Danielle, dospívající dceru rozhádaných manželů (Jessica Langeová & Nick Nolte), ohrožovaných vyšinutý psychopatem (Robert DeNiro), jehož živočišné sexualitě dcera podlehne. Po spolupráci s Woody Allenem (kterému šarmu propadla v manžele) přišla další její slavná role atraktivní mladé slečny pod nadvládou charismatického zlosyna, když ji Dominic Sena režíroval jako milenku nebezpečného kriminálníka (Brad Pitt se následně stal na několik let jejím partnerem v soukromém životě ), se kterým dělají společnost spisovateli (David Duchovny) na jeho road movie na místa, kde se odehrály děsivé zločiny (KALIFORNIE). S Pittem se poprvé setkala však již na počátku devadesátých let v televizním filmu přišla smrt brzy, kde znovu dokázala, že má nadání pro výběr nekomerčních rolí (v tomto snímku drogovala a vraždila). Takže by jí sedla i role Winona Ryderová v Burtonově „Beetlejuice“, na kterou koncem 80. let ašpirovala