Slovenská pohoří – Chočské vrchy

Chočské vrchy – se nacházejí na severu Slovenska v Žilinském kraji v okresech Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín. Pohoří patří do Fatransko-tatranské oblasti, která je součástí Vnitřních Západních Karpat / rozloha 117 km2 /. Chočské vrchy se rozprostírají na území Liptova a Oravy. Pohoří je dlouhé přes 24 km a široké přibližně 4 až 8 km. Budují ho druhohorní vápence a dolomity převážně Chočské příkrovu, místy vystupuje i flys. Chočské vrchy jsou jediné jaderné pohoří Slovenska, ve kterých krystalické jádro nevystupuje na povrch. Pohoří má mimořádně pestrý reliéf s mnoha skalami a krasovými formami. Charakteristickým znakem pohoří je jeho asymetrická stavba. Nesouvislý hřeben Chočských vrchů je rozdělen hlubokými dolinami.
Turistika v této oblasti se výrazně liší od turistiky v okolních pohořích, protože se zde nedá podniknout klasická hřebenovka. Určitě se vyplatí zavítat na Velký Choč, ze kterého se naskytne úžasný výhled, či do Kvačianské doliny, která je zajímavá svým typickým skalním reliéfem a obejít byste neměli ani 450 až 600 metrů hlubokou krasovou Prosiecká dolinu. Pohoří patří do chladné klimatické oblasti. Převážnou část povrchu zabírají lesy, v nižších polohách bučiny, výše smrčiny av nejvyšších částech kosodřevina. Odlesněné části zabírají louky a pastviny, sporadicky i pole. Nejvyšším vrcholem je Nejvyšším vrcholem je Velký Choč / 1611 m nm /.
Slovenská pohoří – Starohorské vrchy

Slovenská pohoří – Súľovské vrchy

Slovenská pohoří – Malá Fatra

Malá Fatra – patří do subprovincie Vnitřně Západní Karpaty, do Fatransko-Tatranské oblasti. Rozprostírá se na severozápadě Slovenska v Žilinském kraji, v okresech Žilina, Čadca, Martin a Kysucké Nové Město / rozloha 549 km2 /. Je jediným pohořím na Slovensku, které je výrazně rozděleno hlubokým říčním údolím na dvě části. Řeka Váh dělí Malou Fatru na vyšší Kriváňsku Fatru (Velký Fatranský Kriváň 1708,7 m nm) v severovýchodní části a na nižší Lúčanskou Fatru v jihozápadní části (Velká Lúka 1475,5 m nm). Malá Fatra má značně členitý, hornatý a vysočinový reliéf. Přibližně středem pohoří vede hlavní hřeben, na kterém jsou soustředěny téměř všechny vrcholy Malé Fatry.
Převážná část území Malé Fatry patří do povodí Váhu a jen nepatrnou část odvodňuje povodí Nitry. Na řece Váh v pohoří Malá Fatra se nachází největší říční meandr Slovenska Domašínsky meandr Váhu. Na území Malé Fatry je mnoho vodních pramenů a vodopádů (největší je Šútovský vodopád s výškou 38m).
Převážná část území patří do mírně teplé klimatické oblasti, ta však se stoupající nadmořskou výškou přechází do chladné klimatckej oblasti.
Malá Fatra patří díky své scenérii a přírodním krásám mezi nejoblíbenější a turisticky nejnavštěvovanější území. Byla vyhlášena Národním parkem. Nejvyšším vrcholem je Velký Kriváň / 1709 m nm /.
Velká Fatra – se nachází na středním Slovensku v Žilinském kraji, v okresech Martin, Ružomberok, Dolný Kubín a Turčianske Teplice. Patří do Fatransko-tatranské oblasti, která je součástí Vnitřních Západních Karpat / rozloha 784 km2 /. Reliéf je velmi členitý, hornatý, v nižších polohách vysočinový. Charakteristickým rysem jsou rozsáhlé hole. Pohoří má vysoký hlavní hřeben, který se dělí na dva rázsochy – Liptovskou a Turčianskou. Jádro tvoří zbytky žuly a granitových vyvřelin, které jsou obaleny převážně vápencem slín. Na vápencích a dolomitech se vyvinuly i krasové formy reliéfu. V pohoří najdeme množství minerálních a termálních prameňov.Prevažná část území patří do chladné klimatické oblasti. Povrch je převážně zalesněný, převládají smíšené a bukové lesy, méně se vyskytují smrčiny. Ve vyšších polohách se nachází kosodřevina a na vápencích najdeme i borovicové lesy. Odlesněné plochy zabírají louky, alpinské louky a pastviny. Nejvyšším vrcholem je Ostredok / 1592 m n.m. /.

Slovenská pohoří – Súľovské vrchy

Slovenská pohoří – Starohorské vrchy

Jak jsem pracovala ve Scientologické firmě

Kuchař – kdo je kuchař

Kuchař či kuchařka je člověk, který se zabývá přípravou a úpravou jídla. Profesionální kuchaři vaří v restauracích, školních či závodních jídelnách, nemocnicích a podobně. Jako šéfkuchař se pak označuje vedoucí kuchař. Kuchaři však mohou být i amatéři, vařící v domácnosti či pro své hosty. V kuchyni kuchyří vaří, smaží, pečou, restují, ohřívají, rozmrazují, ftitují a pod. Produktem kuchyře je dobře chutnající jídlo, které je esteticky naservírováno na telíř a je tudíš nejen chutné, ale je radost se i na jídlo na telíři podívat, protože se jedlíkovi líbí a láká ho k jídli svým vzhledem. Dobří kuchaři jsou společností cenění. Všichni lidí mají rádi dobré jídlo, které chutná a líbí se. Kvalita společného stravování v době socializmu hodně upadla, ale během posledních 25 let po sametové revoluci se kultura vaření a stravování velmi kultivovala. Ze západní evropy a ze světa přišlo hodně zkušeností, které obohaťili způsoby kterými se jídlo připravuje.

Suma sumárum

Suma sumárum

Je to už nějaký ten měsíc, co skončil můj experiment se slovenskými potravinami. Záměrně jsem si nechal nějaký čas na zhodnocení projektu a podíval se na něj z nadhledu.

Momentálně mám stále smíšené pocity, protože mi tato zkušenost přinesla mnoho radostí, ale i starostí. Sám jsem nepředpokládal, že to bude náročné a že budu místy nucen své stravování trochu „odfláknout“. Mám ale rád jídlo a rád jím.Těm, kteří mi vyčítali můj nepříliš pestrý jídelníček odkazuji, že mě to mrzí. Hledání potravin, jejich příprava, blogování a vedle toho klasický režim zaměstnance s 8 až 11 hodinovým pracovní dobou mi dával pořádně zabrat.

Chci však napsat jednu důležitou věc. Mým cílem nebylo udělat z blogu receptář, kde si každý den najdete skvělý tip na slovenské snídaně, oběd, či večeři. A cílem nebylo ani oběhu všechny tržiště ve městě a prozradit vám, která babka má nejchutnější domácí rajčata. Projekt byl zejména návodem jak nestrávit v obchodech hodiny, podle čeho poznat slovenské výrobky, čemu se vyvarovat a jak se dobrat k informacím.

Těším se zejména z nových kontaktů, které jsem během projektu získal. Velmi mě potěšila podpora od lidí a fanoušků, kteří posílali své tipy na slovenské potraviny a prodejny z různých regionů. Cením si i vstřícnost provozovny restaurací, kteří se mi snažili navařit ryze slovenské jídla. Na druhé straně nebylo snadné poslouchat příběhy našich výrobců, kde mi u některých skutečnostech zůstával rozum stát.

Přistupovat ke stravování výhradně slovenskými výrobky nemá podle mého názoru smysl. Nejsou v obchodech dostupné v takovém zastoupení, abyste mohli vést plnohodnotný jídelníček. Průměrný 44 procentní podíl Slovenské potravin v prodejnách mluví sám za sebe. Co však můžete udělat, je hledat jich co nejvíce a to, co nenajdete, jednoduše nahradit. Mně se vyplatilo ptát se na slovenské potraviny a jídla. Pokud vám do restaurace přijde 30 lidí a všichni se zeptají, jestli vaříte ze Slovenské surovin, je otázkou času, než jim vyhovíte. Stejně by to bylo i s bio potravinami nebo čímkoliv jiným. Poptávka je to, co může vést ke změně. Pokud se rozhodnete dát přednost české sedíte před Opáviou, Figaro před Milkou, Vršatcu před parmazánem, zda Topoľčianky před Templáři, je pouze otázkou času, dokud Slovenské produktů začne v regálech přibývat. Nenechte se ovládat marketingovou politikou obchodních řetězců. Vy totiž rozhodujete o tom, co se bude prodávat. Zahraniční řetězce nemají zájem prodávat slovenské potraviny. Proto by to mělo být v zájmu každého z nás.

Poslední moje zjištění se vztahuje ke ceně našich výrobků. Pokud tvrdíte, že jsou dražší, dám vám zapravdu. Ale také musím dodat, že jsou mnohem kvalitnější. Jděte ochutnat škvarky do prodejny Dědeček, nebo si dejte Včelovinu ze Smolenic či sýry z Kozího vršku. Jedna báseň. I díky tomuto projektu jsem objevil množství produktů, které jsem si začal kupovat sice občasně, ale pravidelně. Odpustit si 3 dny maso a pak si koupit šunku s 95 procentním obsahem masa mi přijde fér. Každopádně se pro mě stravování česky skončením projektu vlastně neskončilo. Slovenské výrobky jsem se rozhodl preferovat i nadále.

Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří se spolupodíleli na mé cestě. Především sponzorovi mého pitného režimu – minerální vodě Budiš, SPPK za množství zajímavých informací, mé přítelkyni za neustálou podporu a trpělivost :), kolegům, kteří mi pomáhali během celého projektu, médiím za jejich zájem a propagaci a všem fanouškům za komentářů sdílení, kritiku , ale i skvělé tipy.

S přáním velké odvahy a chuti do Slovenské potravin

Slavo Artim

Co je obchod – prodej a koupě

Obchod je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod). Pro každý obchod musí být prodávající a kupující. Prodávající má zboží a kupující peníze. Někdy obchod (koupě a prodej) je realizovan prostředníky (zprostředkovatele a velkoobchodníky) za účelem dosažení zisku. Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně určená. V malém měřítku v obchodech, ve velkém např. na burze. Předmět prodeje má určitou cenu, která se určuje dohodou prodávajícího a kupujícího. V obchodech lze koupit zboží denní potřeba jako potraviny, nápoje, drogérii, sportovní potřeby. Kupovat lze i průmyslové výrobky jako auta, jízdní kola, elektroniku, stroje, přístroje, stroje pro výrobu. Kupovat lze i média jako elektrická energie, plyn, voda. Kupovat a prodáva lze i služby.

V právu České republiky jsou obchody upraveny prostřednictvím kupní smlouvy.

Před objevením a zavedením peněz se využíval směnný obchod, kdy jedna věc byla vyměněna za jinou věc (či určité množství jiné věci). Později se začaly využívat vzácné předměty jako například mušle, až došlo k objevení peněz jako nástroje směny.

Mezinárodní obchod je obchod, při kterém jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být nejčastěji zboží, ale také služby či práva (technologie, licence, autorská práva). Hlavní význam mezinárodního obchodu je přirozeně v obohacení obou obchodujících stran, oproti vnitrostátnímu obchodu může být ale také politickým nástrojem (např. ropa), či prostředkem šíření určité kultury (japonská elektronika, americké filmy). Nárůst mezinárodního obchodu spolu s dopravou zapříčinil v druhé polovině minulého století jev, kterému se říká globalizace; tj. všechny státy spolu obchodují navzájem a tak na sebe působící různé kultury se sjednocují.

Zlepšil vztahy v rodině – více si rozumí s manželkou, pomohla Scientologie

Zlepšil jsem vztahy v rodině – více si rozumím s manželkou, pomohla mi Scientologie. Naučil jsem se, na základě čeho se tvoří mezi lidmi porozumění. Naučil jsem se základy fungování lidské mysli. Absolvoval jsem kurz Anatomie lidské mysli a chápu ostatní lidi i sebe mnohem více. Díky tomu se mi daří lépe pracovat se spolupracovníky, lépe vycházím s manželkou a dětmi. Chtěl bych aby všichni lidé byli vzdělaní, v tom jak funguje lidské mysl. Zcela jistě by se k sobě chovali ohleduplněji a měli spolu větší porozumění. Nemám rád konflikty a hledal jsem jak konfliktům a nedorozuměním předcházet. Kurz Anatomie lidské mysli je tím co mi pomohlo se z nepříjemných situací dostat. Dokážu lidi podle jejich charakteristik lépe ohodnotit a na základě toho s nimi pak jednám. Jsou lidé, s kterými nemá cenu ztrácet čas. Dříve jsem nevěděl, proč se mi nedaří v komunikaci s některými lidmi ničeho dosáhnout. Klíčem je schopnost ohodnotit lidi a vybrat si do svého okolí ty, kteří mají zájem na tom, aby věci šli správným směrem. Po tom co jsem absolvoval kurzy v Scientologii, vyznám se více v lidech a netrávím tolik času „blouděním ve slepých uličkách“ s lidmi, kteří jen vytvářejí chaos a zmar snažení ostatních lidí. Je s podivem kolik je ve společnosti lidí, kterým jde jen o to vytvářet chaos a ničit snažení ostatních. Dříve jsem si nebyl jistý, tím o co jde a proč jsem v komunikaci s těmito lidmi neúspěšný. Teď už jsem pochopil i proč se oni tak chovají, jak se chovají. Je moje zodpovědnost vybírat si do svého okolí dobré lidi protože jen s nimi lze dosahovat mých cílů. Je pro mě velká úleva vědět, že ve společnosti je 2,5 % lidí kteří jen okolí a blízkým lidem otevřeně nebo skrytě škodí, tito lidé jsou utlačovatelské osobnosti. Svému okolí těchto 2,5 populace bez výčitek škodí a jsou příčinou nevýslovné bolesti a utrpení asi 20 % ostatních lidí.

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu starobních i jiných důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.

Přínos České správy sociálního zabezpečení do státní rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.
Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Prešov – Slovensko

Prešov (maďarsky Eperjes, německy Eperies a 1938-1945 i Preschau, polsky Preszów, ukrajinsky Пряшiв (Prjašiv), rusky Пряшев (Prjašev), latinsky Fragopolis nebo Eperiessinum) je krajské a okresní město na Slovensku, třetí největší na Slovensku (po Bratislavě a Košicích). V roce 2009 zde žilo 91 193 obyvatel. Město má čtyři katastrální části: Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová.

Leží ve východní části Slovenska, a to na soutoku řek Torysa a Sekčov, v Košické kotlině. Obklopují ho Slanské vrchy z východu a Šarišská vrchovina ze západu. Je sídlem archeparchy prešovského, hlavy Slovenské řeckokatolické církve.

Jak lovit ryby na Slovensku

Na Slovensku se sportovní rybolov (lov ryb udicí) řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon„) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybářství (dále jen vyhláška„). Každý kdo chce lovit ryby v Slovenské vodách, je povinen mít při lovu u sebe platný rybářský lístek a platné povolení k rybolovu.

Rybářský lístek (RL) - vydávají městské a obecní úřady na celém území SR. Na jeho vybavení je nutný osobní doklad např. občanský průkaz nebo pas. Žádost se podává písemně nebo ústně. K jeho vydání nejsou zapotřebí absolvovat žádné zkoušky. Rybářský lístek se vyřizuje na počkání a jeho cena je následující:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3 €
Ročný 7 €
Trojročný 17 €

Pro děti do 15 let se RL vydává zdarma. Vzhledem k tomu, že obecní a městské úřady jsou otevřeny pouze v pracovní dny doporučujeme žadatelům, aby si RL vybavili v časovém předstihu. Platnost týdenního RL je 7 dní, ročního RL je 365 dní. V případě ztráty RL příslušný orgán vydává jeho duplikát.

Povolení k rybolovu – vydává uživatel rybářského revíru. V rámci Slovenského rybářského svazu povolení k rybolovu vydávají podle příslušnosti rybářského revíru základní organizace SRZ (122 ZO SRZ na území Slovenska) a sekretariát Rady na revíry Rady SRZ. Kromě těchto povolení jsou pro členy SRZ a přidružených členů ve smyslu Stanov SRZ vydávány i některé další povolení k rybolovu – více na www.srzrada.sk.
Postup při vyřízení povolení k lovu ryb

Žadatel o povolení k rybolovu musí být držitelem platného rybářského lístku. Žadatel musí předem vědět, kde má zájem lovit, tzn. jaký rybářský revír plánuje navštívit a také kdy. Na základě toho, požádá o vydání povolení k rybolovu na příslušném prodejním místě (ZO SRZ Rada SRZ, příp. Ostatní prodejci povolení). Po zaplacení ceny povolení žadatel obdrží povolení k rybolovu spolu s příslušným rybářským řádem. Pro vydání povolení žadatel nemá právní nárok (§10 odst. 9 zákona). Po skončení platnosti povolení je držitel povinen odevzdat ho uživateli, který povolení vydal, a to s řádně vyplněným záznamem o úlovcích (§ 14 odst. 16 vyhlášky).
Čas lovu ryb:

pstruhové vody lov rýb povolený od 16. apríla do 30. septembra
kaprové vody
(toky)
lov rýb povolený celoročne
kaprové vody
(vodné nádrže, štrkoviská, príp. iné)
lov rýb povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra
lipňové vody lov rýb povolený od 1. júna do 31. decembra

Scientologie v Paříži

Scientologie je v Paříži zastoupena dvěma velkými organizacemi třídy V. Jmenovitě to jsou Association Spirituelle de l’Église de Scientologie d’Ile-de-France  a Église de Scientologie Celebrity Centre Paris. Tyto dvě Pařížské scientologické organizace dodávají služby auditingu až do stavu Clear, vzdělání pro scientologické a dianetické auditory a kurzy osobní efektivity a mnoho dalších služeb pro rozvoj schopností a získání porozumění lidské mysli.

Association Spirituelle de l’Église de Scientologie d’Ile-de-France sídlí na adrese 7, Rue Jules Cesar, Paris, 75012, Francie. Tel. 01-53-33-52-00

Église de Scientologie Celebrity Centre Paris sídlí na adrese 69 Rue Legendre, Paris, 75017, France. Tel. 01-46-27-65-00

Scientologická církev nabízí řadu kurzů z oblasti Dianetiky jako je Hubbardův Dianetický auditor, Dianetický auditing, studium knihy Dianetika – moderní věda o duševním zdraví. Dianetika se zabývá tím, jak mysl působí na bytost po okamžicích prožité fyzické bolesti a ukazuje jak prožitá fyzická bolest následně nepříznivě ovlivňuje chování člověka v okamžicích ztráty nebo hrozby ztráty. Někteří jedinci jsou po prožité ztrátě blízkého člověka i po relativně dlouhé době otřeseni natolik, že se nemohou soustředit na svůj život stejným způsobem jako před prožitou ztrátou. Mají problém se znovu koncentrovat na obvyklé povinnosti a radosti života. Dianetika nabízí techniky jak se opět vrátit do stavu, kdy člověk zvádá svůj život a vrátí se duševně opět do přítomnosti. Pochopení jak funguje lidská mysl je základem pro nalezení nápravy stavů jedince, kdy je fixován na nějakou událost z minulosti.

Scientologie nabízí velkou řadu technik a postupů jak rozvinou vlastní schopnosti a porozumět více lidem. Z dlouhé řady kurzů, které Scientologie nabízí lze jmenovat například Scientologickou studijní technologii, kurz jak překonat pády v životě, jak dát dopořádku osobní etiku a integritu, komunikační kurz a mnoho dalších.

Scientologie je náboženství jednadvacátého století. Zahrnuje širokou škálu znalostí a dotýká se některých základních pravd, z nichž hlavní je tato: Člověk je duchovní bytost obdařená schopnostmi daleko nad těmi, které obvykle sám dokáže připustit. Jedinec je nejen schopen řešit své vlastní problémy, dosáhnout svých cílů a získat trvalé štěstí, ale může dosáhnout nové stavy uvědomění se, o kterých možná nikdy nesnil že by byly dosažitelné.